Bara hållbara beslut

Debattartikel

För att uppnå hållbar utveckling måste vi stärka ekosystemen, värna demokratin samt motverka polarisering och negativ segregering, skriver tre miljöpartister.

I år är det första gången sedan 1988 som miljöfrågor funnits högt upp i mediabevakningen under en valrörelse, och inte bara reducerats till frågan om ja eller nej till höjd bensinskatt. Det återstår att se om det innebär ett lyft för Miljöpartiet, det parti som konsekvent driver miljöfrågor på alla nivåer.

Men oavsett valresultat kommer Miljöpartiet att fortsätta driva på stenhårt för en hållbar utveckling i både Uppsala kommun, Region Uppsala och riksdagen.

Begreppet hållbar utveckling betyder en utveckling där vi klarar dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter. Tyvärr ser vi fortfarande hur andra partier reducerar politiken till att handla om ett bra samhälle för stunden, eller på sin höjd med en fyraårig mandatperiod som horisont. Miljöpartiet blickar bortom nästa mandatperiod.

Vissa av våra förslag kan därför uppfattas som hotfulla. Höjd flygskatt, straffskatt på fulkött eller förbud mot ålfiske möter motstånd.

Men i ett längre perspektiv är det nödvändiga reformer för att komma till rätta med beteenden som i allt snabbare takt förstör vår livsmiljö. Att minska vår klimatpåverkan, motverka utbredning av antibiotikaresistens och att värna den biologiska mångfalden är överordnat kortsiktig tillgång till billigt flyg eller billigt kött.

I kommun- och landstings/region­politiken har Miljöpartiet många mandatperioders erfarenhet av att sitta i majoritet, och därmed kunna vara med och styra politiken. Vi har nu också en mandatperiods regeringserfarenhet. Självfallet innebär inte det att Miljöpartiets program har kunnat genomföras fullt ut.

Som det mindre partiet i en minoritetsregering vore det en orimlighet.

Men sett i backspegeln är det en extremt stor andel av Miljöpartiets valmanifest som har förverkligats, eller är på väg att förverkligas.

Och även den som önskat mer måste inse att bästa garantin för en ännu starkare miljöpolitik är ökat väljarstöd för Miljöpartiet. Flera av de stora reformer Miljöpartiet vill genomföra förutsätter att partiet har politiskt inflytande på samtliga nivåer. Frågan om spårtrafik i Uppsala är en sådan fråga, som kan skjutas på en oviss framtid, trots de beslut som tagits under mandatperioden, om inte Miljöpartiet blir en stark politisk kraft på alla tre nivåer. Utvecklingen av biogasanvändningen är ett annat sådant exempel.

Att klimatfrågan är den fråga som kommit att dominera miljö­debatten är föga förvånande, utifrån de allt tydligare exempel vi ser på effekter av klimatförändringarna. Situationen är akut, lösningar måste till nu. Men lösningarna måste rymmas inom ramen för alla tre dimensioner av hållbarhet, den ekologiska, den sociala och den ekonomiska. Att ersätta fossil energi genom en så extensiv användning av bioenergi att vi utarmar den biologiska mångfalden är lika lite en lösning som det vore att minska utsläppen genom ökade sociala klyftor.

För att uppnå en hållbar utveckling måste vi skydda och stärka ekosystemen och den biologiska mångfalden, värna demokratin, motverka polarisering och negativ segregering.

Hållbar utveckling förutsätter god livsmiljö – natur, boendemiljöer, infrastruktur. Förutsättningarna för detta är utomordentligt goda i Uppsala län, både i internationell och nationell jämförelse. Samtidigt är det så att vi trots de steg som tagits mot en hållbar utveckling bara har påbörjat arbetet. Miljöpartiet vill fortsätta på den inslagna vägen, i varje sammanhang, i varje beslut. Men det är du som med din röst avgör om vi ska få ett starkt mandat att fortsätta föra in de långsiktiga perspektiven i det politiska arbetet.

Rickard Malmström, kommunalråd (MP)

Malena Ranch, regionråd (MP)

Niclas Malmberg, riksdagsledamot (MP)