Satsning på vård och hälsa ska ge Gottsunda framtidstro och positiv utveckling

Region och kommun ska samarbeta för att utveckla Gottsunda till en attraktiv stadsdel. Malena Ranch, regionråd, och Linda Eskilsson, kommunalrådskandidat, presenterar förslag på hur satsningar inom vård och hälsa ska skapa framtidstro och jämlikhet i Gottsunda.

Den satsning som Miljöpartiet vill göra inom vård och hälsa i Gottsunda går ut på att vården ska finnas nära människorna, den ska vara lättillgänglig både geografiskt och i hur man får kontakt med sin vårdcentral.

  Vi vill ta ett helhetsgrepp och skapa ett vårdcentrum i Gottsunda. Det skulle öppna upp och underlätta för nya arbetssätt och nu vill vi att politiker från Region Uppsala och Uppsala kommun snarast sätter sig ner och diskuterar hur vi kan arbeta förebyggande i Gottsunda utifrån de behov vi ser, och att vi tar fram en tydlig tidsplan kring när och även hur vi ska genomföra detta, säger Malena Ranch.

Miljöpartiet vill se satsningar som är hälsofrämjande och långsiktiga, där arbetet har fokus på att förebygga ohälsa.  Satsningarna inom vård och hälsa ska också vara effektiva och ha kontinuitet och koncentration.

  I det här sammanhanget är närhet och samarbete viktiga ledord. Vi vill att skolan ska ha fungerande elevhälsoteam och att de samarbetar med socialtjänsten och civilsamhället för att för att tidigt kunna fånga upp de elever som behöver få stöd och hjälp, säger Linda Eskilsson.

Miljöpartiet listar flera punkter de vill jobba vidare med:

– Planerings- och samordningsansvar för det lokala strategiska hälsoarbetet, alltså ett bredare hälsouppdrag i lokalsamhället

–  Samverkan med civilsamhället om hälsouppdraget

–  Närvårdsplatser för främst äldre multisjuka så att de inte behöver läggas in på sjukhus. Samarbete mellan kommun och regionen, östhammar som modell

–  Mobila team, utgångspunkt för dem.

–  Specialistvård – fokus psykisk hälsa, samtalsmottagning, ADHD.

–  Rehabilitering och anpassad friskvård

–  Samlokalisera familjecentralen

– SFI, kunskaps-/bildningscentrum

 

För frågor och uppföljning – kontakta:

Malena Ranch, regionråd, Region Uppsala, 070-287 46 86

Linda Eskilsson, kommunalrådskandidat, 072-222 73 31