Gratis kollektivtrafik på lovet

Alla ungdomar har rätt till ett bra sommarlov oavsett föräldrarnas ekonomi. Därför satsar vi nu på avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar på sommarloven.

Kollektivtrafiknämnden i Region Uppsala har tagit beslut om sådan satsning i Uppsala län utifrån att regeringen under tre års tid avsätter 350 miljoner kronor om året i stöd till sommarlovsbiljetter, det vill säga avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar. Sommarlovsbiljetten, som gäller 1 juni-31 augusti, skickas till alla ungdomar under maj månad, som går ut årskurserna 6, 7, 8, 9 samt årskurs 1 och 2 i gymnasiet, och det gäller både elever i kommunala och privata skolor och särskolor. Pengarna kommer regionerna till del genom ett statligt bidrag.

Genom Sommarlovsbiljetten kan ungdomar resa kollektivt utan kostnad, till exempelvis sommarjobb, badplatser, utflyktsmål, fritidsaktiviteter, idrott med mera.

Många barn och ungdomar lever i familjer som har svårt att få pengarna att räcka till hela månaden. Därför är denna satsning så viktig för att utjämna skillnader. Den är också viktigt för ungdomars frihet och att inte vara beroende av skjuts av föräldrar till olika aktiviteter. Det ger också alla ungdomar en positiv syn på kollektivtrafiken som transportmedel och större chans till att också senare i livet fortsätta åka med kollektivtrafiken.

Att satsa på kollektivtrafik är klimatsmart och en del i hållbar utveckling. Kollektivtrafiken huvuduppgift är att förbättra tillgängligheten, att vi på ett smart och hållbart sätt kan ta oss till jobb, studier, fritidsaktiviteter och olika resmål. Kollektivtrafiken bidrar också till vardagsmotion, i Sverige cyklar kollektivtrafikresenärer dubbelt så mycket, och går tre gånger så mycket som bilister. Det minskar riskerna för t.ex. övervikt, cancer och hjärt-kärlsjukdomar och förbättrar folkhälsan. Att investera i kollektivtrafik är därför att investera i hållbar utveckling.