Rädda klimatet genom hållbar konsumtion

Vår miljöpåverkan hänger tydligt samman med hur vi konsumerar. Idag lever vi i stor delar av världen långt över våra tillgångar, mer än vad jorden klarar av att producera. I år flyttades overshoot day, det vill säga den dag då mänskligheten förbrukat årets budget av förnybara resurser, ytterligare en dag bakåt i kalendern.

Hushållens konsumtion orsakar utsläpp framför allt genom produktionen av varor och tjänster som vi köper från andra länder och genom vår användning av fossila bränslen för transporter och boende. Dagens utsläpp om cirka elva ton per person och år behöver minska till mellan ett och två ton. Det är en svår men inte omöjlig uppgift vi har framför oss. I Uppsala driver Miljöpartiet för att vi ska bli Sveriges första fossilfria kommun.

Det finns möjlighet att göra vår konsumtion mer hållbar genom att förlänga produkters livslängd och att använda våra produkter mer effektivt. 72 procent av oss svenskar använder inte ens hälften av de prylar vi äger.

I en studie gjord av Blocket i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet konstaterades att genom att handla begagnat på Blocket istället för att köpa nytt så kunde produktionen av 22 000 ton plast undvikas.

I Uppsala driver Miljöpartiet på för att minska både användning och förbränning av plast. Kommunen ska bland annat se över användningen av plast inom sina verksamheter som hemtjänst och omvårdnad och så snabbt som möjligt ska vi övergå till bioplastprodukter.

Med tanke på hur mycket nytt vi köper per år, är en omställning till en mer hållbar modekonsumtion en viktig fråga för vårt klimat. En undersökning genomförd av Myrorna visar att svenskarna vill handla mer hållbart med 1,9 miljoner svenskar kan tänka sig att börja handla second hand.

Klimatutmaningen kräver en stor omställning av samhället. En pusselbit för att lyckas innebär förändrade konsumtionsmönster. Det handlar inte om att hindra konsumenter från att handla utan att göra det enklare och billigare att hyra, reparera, återanvända eller handla begagnat i större grad.

Politikens roll är att skapa förutsättningar för omställningen genom konkreta åtgärder. Under mandatperioden har Miljöpartiet nationellt drivit igenom en sänkt moms på vissa reparationer, tagit fram en strategi för hållbar konsumtion och infört ett reparationsavdrag för vitvaror.

Men i Miljöpartiet vill vi göra mer och föreslår därför ett paket för hållbar konsumtion:

  • Tillverkare bör redovisa varors förväntade livslängd och på så sätt kan konsumenten avgöra hur prisvärd varan egentligen är.
  • Rätten att reklamera en vara ska vara kopplad till den förväntade livslängden där alla varor som beräknas hålla i mer än två år ska ha en reklamationstid på fem år, i stället för dagens tre år.
  • Den så kallade omvända bevisbördan i reklamationsrätten ska förlängas – från sex månader till två år. Fel som visar sig inom denna tid betraktas som säljarens ansvar.
  • Hyber-avdrag, en skattereduktion för hyr-, begagnat- och reparationstjänster ska införas med avdrag på 50 procent av arbetskostnaden  upp till ett tak på 25 000 kronor per person och år. 
  • Reklamationsrätten ska följa med varan vid en andrahandsförsäljning för att stärka konsumenträtten vid begagnathandeln. 
  • Certifieringssystem eller uppförandekoder för begagnathandeln ska upprättas för en större konsumenttrygghet och göra second hand mer attraktivt. 
  • Offentliga aktörer ska öka hållbarheten i sin konsumtion och visa vägen framåt framförallt genom sina inköp. 

Den största utmaningen för Uppsala och världen är klimatet. Miljöpartiet fortsätter därför att driva på omställningen för hållbar konsumtion. Nu.

Per Bolund (MP), Konsument och finansmarknadsminister
Rickard Malmström (MP), Kommunalråd, Uppsala