Miljöpartiet i Uppsala
stannar hemma

Almedalsveckan skapar förutsättningar för kontakter och möten mellan organisationer, företag och politiker. Nackdelen är dock att frågorna och representationen ofta rör ett övergripande nationellt plan. De lokala föreningarna, företagen och intresseorganisationerna har sällan resurser att delta. Därför fokuserar vi den här sommaren på att möta lokala representanter i Uppsala län.

Almedalsveckan fyller en viktig funktion genom de möjligheter till dialog som skapas. Men varje år möts ungefär samma representanter från samma riksorganisationer.
Istället vill vi detta år fokusera på att träffa de lokala organisationerna i Uppsala län.

Niclas Malmberg, riksdagsledamot

Organisationer, företag och föreningar som vi möter i sommar:

Vecka 26
25/6 09.30
 Uppsala Vatten (Biogas och biogödsel). Plats: Kungsängens gård
25/6 16.00 Klimatsvaret.se. Plats: Bangårdsgatan 13
25/6 18.00 Motorhistoriska riksförbundet/Föreningen Lennakatten
26/6 09:00 Upplands Energi/Sustainable Innovation (smarta elnät). Plats: Bangårdsgatan 13
26/6 15.00-16.30 Exkursion om friluftsliv, aktiv fritid, stadsplanering och biologisk mångfald (Inbjudna: Artdatabanken, Friluftsfrämjandet, Fältbiologerna, Länsstyrelsen, Naturskyddsföreningen, Upplands Idrottsförbund och Upplandsstiftelsen). Plats: Malmavägen vid branddammen
26/6 Akademiska Sjukhuset, (antibiotikarening i toaletterna)
Uppsala Cykelförening. Tid: ej klart Plats: Bangårdsgatan 13
Fjärdhundraland. Tid och plats: ej klart
Marma gård, Knivsta. Tid och plats: ej klart

Vecka 27

2/7 Carbonext
Vecka 32
Gottsunda vårdscentral
Sävja Vårdcentral

Våra prioriterade frågor