Imorgon, 16 augusti, ordnar Region Uppsala, Region Dalarna, Region Västmanland och föreningen Dalabanans intressenter en träff i Borlänge för beslutsfattare och nyckelpersoner på alla orter längs Dalabanan. Mötet är startskottet för att järnvägen mellan Uppsala och Dalarna – Dalabanan – ska utvecklas.

–  Vi har under året etablerat ett mycket bra samarbete mellan ingående regioner, Dalabanans Intressenter och Trafikverket. Nu utvecklar vi arbetet i syfte att ta fram ett paket för Dalabanan, utifrån samma framgångsrika metod som vi använde då det gäller fyrspår mellan Uppsala-Stockholm, säger Jenny Lundström, regionråd (mp) med ansvar för infrastruktur och regional utveckling.

–  För Uppsala är utbyggnad av Dalabanan mycket viktig. Vi vill utveckla bostadsbyggandet i Vänge och Järlåsa. Då är utökad kapacitet på Dalabanan och stationsutbyggnad på orterna central, säger Maria Gardfjell, kommunalråd (mp) i Uppsala och riksdagskandidat samt styrelseledamot i Dalabanans intressenter.

Redan i Nationell plan som regeringen beslutade om i juni finns ett antal framsteg, bland annat hastighetshöjande åtgärder Uppsala-Sala, planskildhet vid Börjegatan och mötesspår Heby.

– Nu kommer vi inleda arbetet med att inför nästa nationella plan, 2022-2034, ta fram en regional systemanalys för Dalabanan med en gemensam prioriteringslista, så att vi kan nå kortare restider, fler stationsuppehåll och ökad turtäthet, säger Niclas Malmberg riksdagsledamot (mp) och riksdagskandidat.

Datum och tid: Torsdag 16 augusti kl. 10.30 – 15.30

Plats: Gustaf Wasa Hotell, Tunagatan 1, Borlänge

 

Mer information:

Jenny Lundström, 070-399 24 93

Maria Gardfjell, 076-761 83 76

Niclas Malmberg, 072-362 89 60