Klimat, människa och miljö prioriterat i valet

Idag presenterade politiker från riksdag, Region Uppsala och Uppsala kommun, Miljöpartiets politik inför valet i september.   

-Vår valrörelse har ett tydligt fokus på klimat. Klimatet kan inte vänta, vi måste agera nu och lösningen måste börja här, lokalt. Beslut måste fattas nu av oss tillsammans, berättade Fredrik Leijerstam, ordförande i Miljöpartiets valgrupp. 

De fem frågorna som partiet särskilt vill prioritera är hållbara transporter, 100 procent förnybar energi, psykisk hälsa, biologisk mångfald och mat. Under den här mandatperioden har regeringen nått en blocköverskridande överenskommelse om 100 procent förnybar elproduktion till 2040.

– Vi vill nå mer än 100 procent. Sverige har fantastiska förutsättning för förnybar elproduktion och kan bli nettoexportör och därigenom stötta andra länder i att komma ifrån kolkraften, säger Niclas Malmberg, riksdagsledamot (MP).

För regionen är de prioriterade frågorna psykisk hälsa, nära vård och hållbara transporter.

-Vi vill utveckla kollektivtrafiken så att den blir ett attraktivt val för alla oss som pendlar, säger Jenny Lundström, regionråd (MP).

Även inom Uppsala kommun ligger fokus på psykisk hälsa och hållbara transporter samt biologisk mångfald.

-Vi behöver förstärka satsningarna på barn och ungas psykiska hälsa, med fokus på förebyggande och tidiga insatser och bra tillgänglighet till vård och stöd, säger Linda Eskilsson, kommunalrådskandidat (MP) Uppsala kommun.

Miljöpartiet presenterade även sin kampanjwebb, www.uppsalaval.nu, där väljarna kan få information om partiets politik och aktiviteter.