Kulturens roll i vården

Debattartikel

Debattartikel i Enköpings-Posten 15 juni 2018.

Kulturen har en självklar plats i regionens folkhälsoarbete. Kultur berikar!

Kulturverksamheten förebygger och motverka ohälsa, skapar trivsel och glädje. Den är helt enkelt en viktig byggsten för gemenskap och utveckling.

Om vi låter kulturen ta plats, så blir den en viktig del i en rehabiliteringsprocess.

De som vill dra ner på regionens kulturbudget har enligt oss i miljöpartiet inte förstått att det finns ett samband mellan kultur och hälsa.

Konst och kultur är en kraft för att skapa attraktiva och levande livsmiljöer där människor kan trivas.

I regionens nya kulturplan för 2019-2022 är ett av målen att öka tillgängligheten till konstupplevelser i länets olika kommuner.

Ett annat mål är att öka stödet till olika folkbildningsaktörer, som utför ett stort och viktigt arbete med introduktion och integration av de nyanlända i vårt län.

Jag hoppas att vi alla kommer att se kulturen som en naturlig och viktig del i folkhälsoarbetet.

 

Annika Forssell, Regionpolitiker Miljöpartiet de Gröna

Gunnel Bergman, Ledamot Musik i Uppland Miljöpartiet de Gröna

Våra prioriterade frågor