Livsmedelstrygghet - den viktigaste valfrågan

Debattartikel

Hur ska vi i framtiden minnas sommaren 2018? Medelhavsvärme redan i maj. Regn på midsommar, förstås. Men sedan bara torka, låga grundvattennivåer, elände för våra lantbrukare – nödslakt av djur, stora skördebortfall? Vi vet ju ännu inte om det blir så här illa, kanske får vi ett väderomslag och situationen räddas. Kanske får vi uppleva att sol och värme inte är så roligt alls, när man inte är så förberedd.

Kan vi och ska vi förbereda oss på ett förändrat klimat? Är den här sommaren ett tecken på att ovanligt väder blir vanligare på grund av ett förändrat klimat? Frågorna är många och komplexa. Det rimliga svaret är att vi måste stärka samhällets motståndskraft i en tid när vi vet att extremt väder blir vanligare.

Just nu behövs akuta åtgärder. Samhället kan på olika sätt bidra till lantbruksföretagares kris när torkan slår ut skördar och betesmarker är torra som fnöske. Regeringen förhandlar med EU om krisstöd. Länsstyrelsen och lantbrukarnas organisationer gör ett mycket bra jobb med information och samordning. Uppsala kommun har i veckan fattat beslut att göra kommunens marker tillgängliga för lantbrukare. Kommunen kommer upplåta marker för bete och slåtter för de lantbrukare som har djur som inte klarar foderförsörjning på egen hand. Fler kommuner i länet har också fattat liknande beslut.

Förra sommaren hade vi låga grundvattennivåer och det infördes bevattningsförbud på många håll. Då visade Uppsalaborna att det gick att spara på vattnet på ett riktigt bra sätt. Efter det myckna regnandet förra hösten har vi haft relativt bra grundvattennivåer under våren. Alla som kan hushålla på vattnet, duscha lite snabbare, inte vattna gräsmattan osv får gärna bidra redan innan grundvattennivån sjunkit ytterligare och Uppsala vatten behöver införa mer allmänt bevattningsförbud.

Det är inte bara klimatförändringar, utan också riskerna för ett utvecklat handelskrig som ökar Sveriges sårbarhet. Kina har aviserat 25-procentiga tullar på sojabönor från USA som ett svar på Donald Trumps hot. Livsmedlen dras därmed in i handelskonflikterna på allvar.

Det finns flera sätt att minska sårbarheten för det svenska jordbruket och livsmedelsförsörjningen. Det viktigaste är att jordbruket i framtiden inte är så väldigt beroende av fossil energi och importerade insatsmedel, exempelvis diesel och konstgödsel från Ryssland. Det behövs politiska styrmedel och ett utökat samarbete med lantbruksföretagen för att ställa om till ett fossilfritt och mer ekologiskt, kretsloppsinriktat lantbruk. Det är ett viktigt mål för vårt civilförsvar.

Miljöpartiet föreslår att Sverige ska införa ett mål för självförsörjningsgraden på 80 procent. Miljöpartiet föreslår också att vi inför ett stöd till svenskproducerat proteinfoder. Redan idag görs försök med odling av sojabönor och andra bönor i södra Sverige som kan göra att soja inte längre behöver importeras från odlingar i regnskogsländer.

Sveriges Lantbruksuniversitet har en betydelsefull roll för forskning och utveckling – och Uppsala bör tack vare våra universitet och statliga verk kopplade till mat kunna få en starkare roll som ”Mathuvudstad” i framtiden. Det finns många viktiga uppgifter att samla forskning och kunnande kring mat, livsmedelsförädling, miljösmart växtskydd, minskat beroende av importgödsel samt energisatsningar i jordbruket med biogas och etanol som kan göra jordbruket fossilfritt. Redan i dag finns själva centrum för ekologiskt lantbruk i Uppsala, med organisationen KRAV och satsningar kopplade till SLU. Det ekologiska lantbruket spelar en viktig roll för utvecklingen av robusta, hållbara odlingsmetoder och resiliens.

Dels är omställning till ekologiskt jordbruk angeläget, men det är minst lika viktigt att förmedla kunskaper mellan brukningsinriktningarna så att konventionella lantbrukare som vill utveckla sin produktion får bra och användbara faktaunderlag där ekologiskt jordbruk har något att bidra med.

Sverige har många duktiga lantbrukare och kloka konsumenter. Det känns mer självklart nu än någonsin att välja svensk mat, när lantbrukarna står inför så stora problem. Vi måste hjälpas åt i kristider och arbeta för att undvika framtida kriser. Vi ska inte oroas över ett något högre pris på maten, vi ska oroas över om jordbruket, livsmedelsindustrin och handeln inte kan försörja Sverige i händelser av kris. Målet om självförsörjning av mat kan bli valets viktigaste fråga.

Maria Gardfjell, kandidat till Sveriges riksdag (MP)

Våra prioriterade frågor