Maten är en viktig del av vården

Debattartikel

Äntligen tar vi beslut om att bygga tillagningskök på Akademiska sjukhuset. Patienter och besökare kommer nu kunna äta mat lagad på plats på sjukhuset. Måltiden är en viktig del av omvårdnaden på sjukhuset och beslutet är en del i ökad patientsäkerhet. På samma sätt som vi ser till patientsäkerhet och möjligheter till behandling av sjukdom när vi investerar i nya lokaler och medicinteknisk utrustning är det också självklart att trygga patientsäkerhet och främjande av god hälsa genom att investera i ett tillagningskök.

För våra patienter, framför allt äldre och de med flera sjukdomar som vårdas länge på en avdelning på sjukhuset, är det en viktig del i vårdkvaliteten att få god och näringsrik mat. Många som själv varit sjuka eller som är anhöriga vet att sjukdomstillståndet kan påverka matlusten. Även många läkemedel kan påverka smak- och luktsinne vilket gör det nödvändigt att kunna anpassa maten för att bättre tillgodose varje patients behov..

Den mat som tillagas och serveras inom Region Uppsala ska vara näringsriktig men också tilltalande, välsmakande och klimatsmart. Vårt sjukhus ska använda råvaror som är ekologiska och i så stor utsträckning som möjligt närproducerade. Det gäller såväl patientmat som den mat som serveras i personalrestaurang och caféer. Det är bra av klimat- och miljöskäl, det främjar regional utveckling och är bra för patienten.  

En av Miljöpartiets viktigaste utgångspunkter är  att maten ska lagas på plats på Akademiska sjukhuset. En gedigen utredning har genomförts som sett över olika alternativ vad gäller patientmat och som tydligt visat att det mest fördelaktiga, inte bara för patienterna utan också ekonomiskt, är att bygga ett tillagningskök. 

Nuvarande kök, som idag används som mottagningskök för mat som tillagas i Västerås, byggdes 1968 och rustades senast 1986. Den gjorda utredningen, som beretts av fastighets- och servicenämnden, visar att byggnaderna är i stort behov av totalrenovering. Det finns fuktskador i grundläggningen och lokalerna har ett stort eftersatt underhåll. Det finns även brister då det gäller arbetsmiljö och byggnadens energieffektivitet. Att nuvarande kök behöver åtgärdas är ett ofrånkomligt faktum. Utredningen har även visat att bristerna är så pass stora så inte ens en genomgripande renovering kommer kunna ge oss funktionella lokaler.  

Att blunda för detta, som vissa partier i Region Uppsala gör, är inte seriöst. Frågan om tillagningskök har varit en omdebatterad fråga under lång tid. Vi borde kunna ta beslut om tillagningskök i full enighet, över blockgränserna. Alla kan se det stora värde som beslutet innebär för patienter, anhöriga och medarbetare på Akademiska sjukhuset. En nyinvestering är nödvändig och för oss i Miljöpartiet är det självklart att vi då också ska investera i ett eget tillagningskök så att maten kan lagas på Akademiska sjukhuset. Ett nytt tillagningskök kommer att trygga en god och näringsriktig mat för många år framåt, något som är en viktig del i vården. Genom beslutet om tillagningskök säkrar vi också upp att vi har full rådighet över matlagningen, något som är en viktig hållbarhetsfråga utifrån såväl ekonomiska aspekter som för klimat och miljö.

Johan Edstav (MP) ordförande i fastighets- och servicenämnden

Jenny Lundström (MP) regionråd

Malena Ranch (MP) regionråd

Våra prioriterade frågor