Söndag 12/8 – måndag 13/8 tar Miljöpartiets politiker Maria Gardfjell och Jenny Lundström cyklarna och besöker lantbrukare och matföretag i trakterna av Örsundsbro, Fjärdhundra och Järlåsa i Uppsala län.   

-Vi politiker behöver se hur lantbruket i Uppsala län drabbats av torkan. Vi vill prata med lantbrukare för att höra deras erfarenheter från sommarens extrema torka och få veta hur de ser på hur lantbruket kan bli mer robust och hållbart, säger Maria Gardfjell, kandidat till riksdagen för Miljöpartiet i Uppsala län. 

-Den här sommaren visar tydligt att vi måste gå över till ett fossilfritt samhälle och att det svenska jordbruket är oerhört viktigt. För att bli mer robusta behöver insatsmedel som diesel, sojamjöl och bekämpningsmedel – ersättas med fossilfri energi, svenskodlade proteingrödor och mer ekologiska brukningsmetoder, säger Jenny Lundström, regionråd för Miljöpartiet, Region Uppsala. 

-Vi vill också lära oss mer om satsningen Fjärdhundraland – lantbrukare och företagare har utvecklat mathantverket och nära turism där lokalproducerad mat finns inom en timme från storstan (Uppsala, Enköping, Stockholm, Västerås och Eskilstuna), säger Maria Gardfjell. 

– Den svenska djurhållningen ska fortsätta utvecklas och vara ett föredöme när det gäller låg antibiotikaanvändning. I Uppland finns djurhållning och köttproduktion som baseras på lokala resurser. Det är något som vi politiker kan främja ytterligare, säger Jenny Lundström.  

Fakta kring resan

På resan möter vi några av Sveriges främsta debattörer kring klimat och mat, lantbrukarparet Gunnar Rundgren och Ann-Helen Meyer von Bremen som driver gården Sunnansjö i Järlåsa. Vi håller också ett medieseminarium på Fröslunda gård i Fjärdhundra där lantbrukaren och ekoköttsproducenten Sune Erlandsson deltar. Då medverkar även ordföranden i Uppodlarna, Pär Lindqvist, Åls gård. I samband med detta kommer Maria Gardfjell och Jenny Lundström presentera Miljöpartiets viktigaste förslag för att stärka lantbruket i Sverige och Uppsala län. 

 Mer information:

Maria Gardfjell, 076 – 761 83 76
Jenny Lundström, 073 – 044 62 36

Program och fakta kring matresan till Fjärdhundraland

Media bjuds särskilt in till Sunnansjö gård måndag kl 09.00 och till Frösunda Ekokött måndag kl 14.00. Vid intresse får journalister självklart närvara vid andra besök också. Hör gärna av er i förväg så kan vi förvarna om tidpunkterna i programmet justeras. Väder, vind och farten i cyklingen kan möjligen påverka tidpunkterna något.

 Söndag 12 augusti

 10.30 – 11.40 ca
Salnecke slottscafé, Skogsbackens ost – Marih Jonsson

Samtal med Marih

Information om Fjärdhundraland

Delta på rebusrundan

 

12.30 -12.50 ca
Franzen charkuterier – Kristofer Franzén

Samtal med Kristofer om utegrisar, torkan och småskalig livsmedelsförädling

 

13.20 – 14.20 ca
Landsberga Gård – Per Sandqvist

Samtal om resan från äggproducent till gårdsbutik

 

16.00 – 16.45 ca

Svartbäckens trädgård – Malin Wedrén

Visning av trädgården

Samtal om grönsaksodlingens situation, torkan

 

17.00 – 17.30 ca

Ribbingebäcks gård – Lennart Jansson

Samtal om hur spannmålsodling och djurhållning påverkats av sommarens torka. Hur fungerar sammanhållningen mellan lantbrukare? Vilka behov har en större gård att kunna ställa upp för kollegor – är detta tillräckligt uppmärksammat?

 

Måndag 13 augusti

9.00-10.00

Visning av Sunnansjö Gård
MEDIA HÄLSAS SÄRSKILT VÄLKOMNA

Gunnar Rundgren och Ann-Helen Meyer von Bremen utvecklar tankegångarna hur lantbruket behöver anpassas för att klara ett förändrat klimat samt visar upp naturbetesmarker, ekologisk grönsaksodling och pratar om försäljning direkt till konsument genom REKO Uppsala.

 

11.00- 12.45 ca

Pekoe ekologiskt te – Mats Thorburn ordf i Fjärdhundra land

Mer ingående information om Fjärdhundraland, om hur turism och mathantverk utvecklas. Vad betyder e-handel för småskaliga producenter? Bredbandsutvecklingen.

 

14.00-15.30
Fröslunda ekokött – Sune Erlandsson  
MEDIA HÄLSAS SÄRSKILT VÄLKOMNA

 

Hur påverkas lantbruket av torkan?

Hur kan konsumenter, kommuner och staten agera?

 

·         Sune Erlandsson visar och berättar om situationen för nötköttsproducenter

·         Pär Lindqvist, ordförande i Uppodlarna och nötköttsproducent Åls gård, beskriver läget i Uppsala län

·         Maria Gardfjell, riksdagskandidat för MP, Miljöpartiets politik för klimat, mat och livsmedelstrygghet

·         Jenny Lundström, regionråd för MP, Miljöpartiets politik i Uppsala län för att stärka lantbruket

·         Slutord från lantbrukarna

 Mer information om Fjärdhundraland

https://www.fjardhundraland.se/