Miljöpartiet i Uppsala kommun och på länsnivå går till val på att få upplänningarna i rörelse, bland annat med utegym och motion på äldreboenden. Regionrådet Malena Ranch och kommunalrådet Rickard Malmström presenterade Miljöpartiets sex olika förslag.

Fler utegym i Uppsala!
Vi vill se utegym i trä av hög kvalitet i exempelvis Gränbyparken, vid Lyssnarängsbadet och längs Gula stigen och andra områden där människor rör sig, springer och promenerar. Utegym skapar mötesplatser och gör det enkelt att träna och röra på sig.

Mötesplatser för fysisk aktivitet.
Ett par av kommunens träffpunkter för seniorer har gym som är mycket populära. Idag är det långa väntetider för att få träna på gymmen. Vi vill öka tillgången till den typen av mötesplatser för fysisk aktivitet. Det är en investering för hälsa. Bibehållen muskelstyrka och balans minskar risken för fallskador och förebygger ohälsa. Kommunen bör samarbeta med föreningsdrivna gym och träningsanläggningar för att skapa fler träffpunkter för fysisk aktivitet.

Rätt till rörelse.
Låt äldreboenden och LSS-boenden vara piloter för att möjliggöra för de boende att få tillgång till fysisk aktivitet och utevistelse 30 minuter/dag enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi vill att följeforskare ska kunna utvärdera effekter på hälsa hos de boende tex vad gäller upplevd hälsa, balans, läkemedelsförskrivning mm.

Långsiktigt samarbete med civilsamhället.
Uppsala kommun ska ha ett långsiktigt samarbete med föreningar som arbetar med att skapa möjligheter till fysisk aktivitet och rörelse. Vi vill att breddidrott, spontanidrott och jämställdhet ska vara ledord och att kommunen ska efterfråga kunskap och idéer från civilsamhället.

Nya bostadsområden ska främja rörelse.
Vid planering av bostadsområden och stadsdelar ska kommunen ta hänsyn till och planera för möjlighet till rörelse och aktivitet.

Friskvård för att minska sjukfrånvaro.
Uppsala kommun kan utveckla sitt arbete som
arbetsgivare. Fysisk aktivitet har bevisad positiv effekt för många sjukdomar och symptom. Vi vill att anställda som har eller är i riskzonen för hög sjukfrånvaro ska få möjlighet till stöd till fysisk aktivitet via en personlig tränare eller instruktör.

Lyssna på P4 Uppland

Foto: David Ohlsson / P4 Uppland