Pressmeddelande: Nu stärker vi arbetet för bättre psykisk hälsa bland unga

Vi behöver göra betydligt mer för att barn och unga ska må bättre och orka med sin vardag. Att bryta den psykiska ohälsan hos barn och unga är en av de högst prioriterade frågorna inför valet 2018 och nu presenterar Miljöpartiet 23 punkter i samverkan mellan region och kommun.

De senaste åren har barn och ungas psykiska ohälsa uppmärksammats mycket, både i medierna och i den politiska debatten. Idag är nästan alla satsningar och försök att mot­verka psykisk ohälsa inriktade på symtomen. Dessa insatser behövs, men är otillräckliga.

–  Vi vill att det ska finnas mottagningar för psykisk ohälsa i alla länets kommuner som snabbt kan erbjuda tid och vara en tydlig ingång både för familjer och i samarbete med skola och socialtjänst, säger Malena Ranch, regionråd.

Det krävs långsiktighet och prioriteringar för att motverka psykisk ohälsa och Miljöpartiet vill se ett handslag mellan Region Uppsala och länets alla kommuner om ett gemensamt fokus på psykisk hälsa och förebyggande insatser och sociala investeringar med länets unga i fokus.

Det behövs även fler och tidigare insatser i förskolan och i skolan. Här fyller familjecentraler och föräldrautbildningar en viktig roll.

–  Genom familjecentraler och föräldrautbildning når vi tidigt de föräldrar som vill ha och behöver stöd i sitt föräldraskap. Satsningar som snabbt lönar sig, säger Linda Eskilsson, kommunalrådskandidat i Uppsala.

Alla 23 förslag finns att läsa i sin helhet här: https://uppsalaval.nu/artikel/okad-psykisk-halsa/