Temakväll om klimat och hälsa

Hur anpassar vi sjukvården för framtida sjukdomar och ändrade förutsättningar till följd av klimatförändringar och extremväder? Välkommen på temakväll med samtal och frågestund med läkare och politiker i Uppsala län.

Vi har haft den varmaste sommaren som uppmätts, med extremväder som gett värmerekord, torka och översvämningar. Redan nu har vi märkt att detta påverkar sjukvården. Vi ser ett ökat antal patienter på akutmottagningar, vi ser ökat antal inläggningar på sjukhusen, vi ser problem att hålla sjukvårdsmaterial sterila när ventilationssystem blir överbelastade och att temperaturen blir för hög i läkemedelsförråd.

Sjukvården och klimatet är valrörelsens två viktigaste frågor. Nu kopplar vi ihop dem och diskuterar utmaningar och möjligheter med experter och politiker.

Vad kan vi förvänta oss? Hur förbereder vi oss? Vilka politiska beslut och åtgärder måste vidtas för att kunna hantera problemen och ta hand om människor som behöver vård i framtiden? 

Föredrag och samtal tar upp följande frågor: 

–          Hur påverkar extremväder sjukdomspanorama och villkoren för hälso- och sjukvården?

–          Vilka sjukdomar kan vi vänta oss att se mer av?

–          Vilka nya sjukdomar kan vi vänta oss att se i Sverige?

–          Vilka grupper inom befolkningen är mest sårbara?

–          Hur organiserar och strukturerar vi sjukvården för att möta dessa påfrestningar?

Inbjudna gäster

Robert Kristiansson, chefläkare, Nära vård och hälsa, Region Uppsala

Gustaf Ullenhag, Läkare för Miljön, överläkare, Akademiska sjukhuset

Samtalsledare

Fredrik Leijerstam, vice ordförande i regionfullmäktige
Malena Ranch, regionråd, Region Uppsala

Media och allmänhet är välkomna att delta i samtalet och ställa frågor kring kvällens tema.

Datum och tid: Måndag 27 augusti kl. 18.00

Plats: Scandic Uplandia, Dragarbrunnsgatan 32

Mer information

Fredrik Leijerstam, vice ordförande i regionfullmäktige, 070-777 50 56
Malena Ranch, regionråd, Region Uppsala, 070-287 46 86