Äntligen samtyckeslag

Kraften i #metoo-uppropen beskrivs som det viktigaste som hänt kvinnorättsrörelsen sedan rösträtten. Rörelsen är global och bygger på en stark solidaritet kvinnor emellan. Orättvisorna har pågått alldeles för länge och nu måste vi kraftfullt agera för att bryta destruktiva, patriarkala föreställningar och skapa nya jämställda normer. En jämställd värld kommer aldrig att vara möjlig så länge den sexuella integriteten hos hälften av befolkningen inte är fredad.

Enligt nuvarande sexualbrottslagstiftning har domstolen bedömt avsaknaden av ett nej som ett ja. Situationer där offret sovit eller varit för rädd eller berusad för att säga ifrån, har inte alltid omfattats av lagen. Miljöpartiet har länge jobbat för att öka skyddet för den sexuella integriteten och redan 2007 bekostade vi i opposition en skuggutredning som fick namnet Samtyckesutredningen – lagskydd för den sexuella integriteten. Vi har därefter kontinuerligt tryckt på för att få till stånd en samtyckeslagstiftning.

Nu lägger S/MP-regeringen förslag om en ny samtyckeslag, en sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet. Det finns en bred enighet i riksdagen och lagen ser ut att kunna träda i kraft redan till sommaren. Reformen innebär bland annat bättre stöd till brottsoffren, skärpta straff och att två nya oaktsamhetsbrott införs. Det innebär också ett förbättrat skydd för barn.

Mörkertalet är stort gällande anmälda sexualbrott och här har #metoo spelat en värdefull roll – efter uppropen har antalet anmälningar i november ökat med 33 procent jämfört med i fjol. Uppropen har även väckt liv i debatten om hur sexualbrott hanteras av polis och domstol. Majoriteten av alla anmälda fall av våldtäkter och sexuella övergrepp läggs ner, ofta tidigt i processen. För att komma till rätta med det här problemet satsar S/MP-regeringen historiska 7,1 miljarder kronor på polisen, det är mer än polisen själv begärt och den största satsningen på 2000-talet.

Mitt i alla hjärtskärande berättelser finns det en positiv kraft. En ökad medvetenhet breder ut sig och sju av tio svenskar tror att uppropen kommer att leda till förändring. Med en konstruktiv debatt, en bättre lagstiftning och mer resurser till polisen är det förhoppningsvis en riktig förutsägelse. Vi kommer inte att ge upp innan vi har fått en jämställd värld utan sexuella övergrepp.

Rickard Malmström

kommunalråd (MP)

Malena Ranch

regionråd (MP)

Janine Alm Ericson

riksdagsledamot och jämställdhetspolitisk talesperson (MP)

Mats Pertoft

riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson (MP)