Med det har vi tagit steg på vägen mot att förverkliga en hörnpelare i den gröna kulturpolitiken: att alla ska ha tillgång till ett rikt kulturliv, oavsett var i landet man bor. Exemplen på hur vi stärkt tillgången till kultur i hela landet är många:

Under alliansens regeringsår försvann så många som var tionde biblioteksfilial runt om i landet. Med ett riktat statsbidrag till biblioteken har vi skapat förutsättningar för att vända den utvecklingen.

Under alliansens regeringsår försvann vidare så många som var tredje biograf. Genom att både stärka stödet till produktion av ny svensk film och öka stödet till mindre biografer har förutsättningar skapats för att vända den utvecklingen.

För första gången någonsin finns nu ett statsbidrag till den kommunala kulturskolan, vilket medfört att många kommuner har kunnat bredda verksamheten och få in fler barn och ungdomar i kulturskolan, däribland Uppsala.

Det nya kulturstödet Kreativa platser har gjort att nya initiativ har kunnat förverkligas på många platser i landet, bland annat i Gottsunda.

Den statliga medfinansieringen till de regionala kulturnämnderna, den så kallade kultursamverkansmodellen, har utökats.

Men självfallet finns mycket mer att göra. En sådan sak är att återinföra estetiska ämnen på samtliga nationella gymnasieprogram. En annan är att göra konstnärsstipendier pensions- och SGI-grundande. En tredje är att stärka det statliga stödet till kultursamverkansmodellen.

Allt detta kan förverkligas om Miljöpartiet ges förnyat regeringsförtroende. Utan MP i regering lär dock inget av detta genomföras.