Nr 34 Jacob Risberg

Jacob Risberg, Knivsta Uppsala län

Ett klimaträttvist och demokratiskt EU.

Som förälder kommer jag göra allt jag kan för att se till att den värld mina barn och barnbarn ska ärva är hållbar, mänsklig och fantastisk.

Jag har arbetat med klimat- och energifrågor inom näringslivet och ideell sektor i många år. Jag är övertygad om att samarbete är nödvändigt för att nå resultat, både inom EU-parlamentet och med externa aktörer.

Parisavtalet är den miniminivå som vi måste nå. En klimatlag enligt svensk förebild som förbinder medlemsländerna att minska sina utsläpp behövs i hela EU. All energiproduktion
måste bli 100 procent förnybar och satsningar för att hitta klimatinnovationer ska få större stöd. Utöver minskade utsläpp behövs tekniska lösningar och aktiv naturvård som kan binda
koldioxid som redan släppts ut i atmosfären.

Klimatförändringarna påverkar oss alla. Redan nu bidrar förändrat klimat till ökade konflikter. EU ska vara ett föredöme och arbeta aktivt för större klimaträttvisa i världen. Länder som historiskt påverkat klimatet ska ta störst ansvar.

Jag kandiderar till Europaparlamentet för att driva en målfokuserad och ambitiös klimatpolitik.

I EU-parlamentet vill jag arbeta för:
• Inför en klimatlag som tvingar medlemsländerna att minska sina utsläpp

• 100 procent förnybar energi i hela EU.

• Stora satsningar på klimatinnovationer och klimatavgift för varor med hög klimatbelastning.

• Större klimaträttvisa. Verka för en global kriskommission för klimatet.

• Utveckla EU som fredsprojekt genom kraftfulla satsningar på freds- och demokratiarbete.