Nr 15 Jenny Lundström

Jenny Lundström

Djurens röst i EU

Jag är veterinär med fokus på djurvälfärd och vill vara djurens röst i EU, lantbruksdjurens, sällskapsdjurens och försöksdjurens. Min veterinära kompetens ger mig alla möjligheter för det!

Europa ska vara ett föredöme för framtidens jordbruk. Natur ska skyddas för framtiden, biologisk mångfald värnas och djurvälfärden ska vara i fokus. Användningen av antibiotika till friska djur är idag högre än all användning till sjuka människor. Detta bidrar till att ökad antibiotikaresistens. Med god djurhållning krävs inte antibiotika i lantbruket. Friska djur behöver inte antibiotika och bra djurskyddslagstiftning är vägen att gå – även i EU.

Massutrotningen av arter är ett hot mot vår framtida matförsörjning och skydd av natur och insatser för att värna biologisk mångfald måste bli prioriterat i hela EU.

Haven är i dag starkt hotade. Plast, överfiske och global uppvärmning hotar havens ekosystem. EU har stor betydelse för att värna och förbättra dessa livsmiljöer. Miljöpartiet vill säkerställa att EU blir ett föredöme i världen i arbetet med att skydda våra hav.

Det här vill jag driva i EU-parlamentet:
• Missbruket av antibiotika inom djurhållningen ska upphöra! Det måste bli möjligt för medlemsländer att införa en antibiotikaskatt på kött.

• Skärp kraven på djurhållning och inför sanktioner mot medlemsländer som inte lever upp till EU:s djurskyddsdirektiv.

• Åtta timmar ska vara absolut maxgräns för djurtransporter inom EU.

• Skydda mer natur och hotade arter, EU:s naturvårdsdirektiv ska genomföras i hela EU.

• Stoppa rovfisket och hoten mot haven. Fiskebestånden ska vara hållbara.
Ålfiske ska förbjudas.

• Att beredskapen höjs så att Sverige klarar av de extremväder som hotar oss pga klimatförändringarna – värmeböljor, brist på grundvatten, översvämningar mm.