Studiecirkel Grön Ideologi

Under tre kvällar lär vi oss mer om vad grön ideologi är och vad det ger för grund för Miljöpartiets och andra gröna partiers ställningstagande.

Kursen är kostnadsfri och genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i Uppsala onsdagarna den 13, 20 och 27  mars mellan kl. 18:00-20:00

Anmälan till malin.aldal@mp.se