Talbar

Bortom 100% förnybar energi

Miljöpartiets mål om 100 % förnybar energi är på väg att genomföras. Nu måste energipolitiken breddas till att bli effektpolitik. Utmaningen är inte längre att öka investeringarna i förnybar elproduktion, utan att kunna tillhandahålla rätt effekt på rätt plats.

Yvonne Ruwaida, Vattenfall (tidigare statssekreterare på Miljödepartementet), Talar under punkten ”Varför fokus på effekt?” om varför kapacitetsutmaningen är viktig och vad som är på gång i Uppsala!

Måns Norlin, WSP (tidigare sakkunnig på Näringsdepartementet), berättar hur vi bygger smarta städer.

Läs mer
https://www.facebook.com/events/285191668826530/