25 juni, studiebesök Motorhistoriska riksförbundet och Föreningen Lennakatten

Miljöpartiet i Uppsala besöker Motorhistoriska riksförbundet och Föreningen Lennakatten som driver Lennakatten och kör ångtågen mellan Uppsala Östra och Faringe i Uppland.