26 juni, Exkursion om friluftsliv, aktiv fritid, stadsplanering och biologisk mångfald

Miljöpartiet i Uppsala gör en exkursion om friluftsliv, aktiv fritid, stadsplanering och biologisk mångfald med start på Malmavägen vid branddammen, och tar del av kunskaperna från Friluftsfrämjandet, Fältbiologerna, Länsstyrelsen, Naturskyddsföreningen, Upplands Idrottsförbund och Upplandsstiftelsen.