9 aug 15:00 - grönt tak på valstugan

Kl 15:00 i dag inviger vi vårt gröna tak på valstugan. Hela valstugan öppnar på lördag kl 11:00.