Sverige ska bli nettoexportör av förnyelsebar el!

Vid Fallens dag i Älvkarleby presenterade Miljöpartiets riksdagsledamot Niclas Malmberg ett åttapunktsprogram för att utöka produktionen av förnybar elproduktion, med målsättning att Sverige ska bli stor nettoexportör av förnybar el. Sverige har idag ett elöverskott på årsbasis om cirka 20 TWh, men Miljöpartiet ser goda möjligheter att utöka det elöverskottet ytterligare.

Läs pressmeddelandet här!

- En av Miljöpartiets stora framgångar under mandatperioden är
den politiska överenskommelsen om 100 procent förnybar el.
Nu är vi redo för nästa steg, inte stanna vid målet 100 procent, säger Niclas Malmberg (MP).