Kampanjkarta

Se vad Miljöpartiet har gjort och vill göra

Genomförda åtgärder A - Ö

 • 1
  • 100% förnybar energi – nästa steg

 • a
  • Antibiotikan måste skyddas

 • c
 • d
  • Dalabanan – nästa steg

  • Dricksvattenförsörjning i framtiden

 • e
  • Enköping – Studiebesök på Forsby Kvarn

   En lördag i maj hade MP-Enköping besök av riksdagsledamoten Niclas Malmberg, som också
   är kultur- och mediepolitsk talesman för Miljöpartiet.

   Läs mer
  • Estetiska ämnen på alla gymnasieprogram

 • f
  • Fler naturreservat

  • Fler träd i stadsmiljö

   Inventering av stadsträd med stor satsning på ökad plantering av träd. Bland annat en ny ek-allé med 200 ekar.

  • Friluftslivsorganisationer ska ha rättvisa villkor

  • Fysisk aktivitet för fler

  • Förskolan har byggts ut

   700 nya förskoleplatser har beslutats om under mandatperioden och 700 platser ska rustas upp.

 • h
 • j
 • k
  • Klimatet – valets viktigaste fråga

  • Knivsta – gröna ytor i framtidens Knivsta

  • Knivsta – Mer skyddad och tillgänglig natur

  • Knivsta – Så vill vi att kommunen växer

  • Koj-index

 • m
 • n
 • s
  • Sjukvård i ett förändrat klimat

  • Självförsörjningsgraden måste öka

  • Smultronställen

  • Studentlägenheter – nu blir det fler

   Uppsala kommun har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för Rackarberget. Planen möjliggör nyproduktion av 450 studentlägenheter.

   http://www.unt.se/nyheter/uppsala/har-planeras-for-450-nya-bostader-4935864.aspx

  • Stärkt den psykiska hälsan

 • t
  • Tierp – bra pendlarparkeringar

  • Tierp – Fler hållbara lösningar

  • Tierp – Profilera naturen

 • u
 • v
 • Ä
  • Älvkarleby fallens dag

   Fallens dag i Älvkarleby är något så ovanligt som en folkfest som samtidigt är en hyllning till den förnybara energin. Utöver skådespelet när vattnets krafter släpps fria i form av att hundratals kubikmeter vatten per sekund dånar ut i fallfårorna ges en möjlighet att lära sig mer om hur vattenkraften fungerar.

   Läs mer
 • Ö
  • Östhammar – Dannemorasjön är akut hotad

   Dannemorasjön är akut hotad. Granfjärden och Östhammarsfjärden är de smutsigaste vattnen längs hela Svealandskusten. Olandsån är förorenad och övergödd.

   Vi vill
   – att Östhammars kommun ska ta ett helhetsansvar för Dannemorasjöns vattenområde.
   – att miljön i och kring sjöar, dammar och vattendrag ska förbättras.

  • Östhammar – säkra framtidens dricksvattenförsörjning

   Vi har för lite grundvatten i kommunen. Vi har flera somrar haft vattenbrist. Nu diskuteras att leda vatten från Tierp, och att bygga en avsaltningsanläggning för havsvatten för att säkra tillgången till dricksvatten i Östhammars kommun.

   Vi vill
   – se snabba, innovativa och småskaliga lösningar på vattenförsörjning och vattenrening, både på kort och på lång
   sikt.
   – att fler våtmarker ska anläggas för att öka mängden grundvatten.