Studiebesök på Forsby Kvarn

Niclas Malmberg besöker Forsby kvarn

En lördag i maj hade MP-Enköping besök av riksdagsledamoten Niclas Malmberg, som också
är kultur- och mediepolitsk talesman för Miljöpartiet. Tillsammans gjorde man ett studiebesök
på Forsby kvarn café och musikscen. Eftermiddagskaffet vid kvarndammen inkluderade både
gott fika och intressanta samtal med Ibba Andersson och Staffan Larsson om hur idén till
musikscen och café blev verklighet och om glädjeämnen och bekymmer i arbetet med att
driva verksamheten.

Genomförda åtgärder A - Ö

 • 1
  • 100% förnybar energi – nästa steg

 • a
  • Antibiotikan måste skyddas

 • c
 • d
  • Dalabanan – nästa steg

  • Dricksvattenförsörjning i framtiden

 • e
  • Enköping – Studiebesök på Forsby Kvarn

   En lördag i maj hade MP-Enköping besök av riksdagsledamoten Niclas Malmberg, som också
   är kultur- och mediepolitsk talesman för Miljöpartiet.

   Läs mer
  • Estetiska ämnen på alla gymnasieprogram

 • f
  • Fler naturreservat

  • Fler träd i stadsmiljö

   Inventering av stadsträd med stor satsning på ökad plantering av träd. Bland annat en ny ek-allé med 200 ekar.

  • Friluftslivsorganisationer ska ha rättvisa villkor

  • Fysisk aktivitet för fler

  • Förskolan har byggts ut

   700 nya förskoleplatser har beslutats om under mandatperioden och 700 platser ska rustas upp.

 • h
 • j
 • k
  • Klimatet – valets viktigaste fråga

  • Knivsta – gröna ytor i framtidens Knivsta

  • Knivsta – Mer skyddad och tillgänglig natur

  • Knivsta – Så vill vi att kommunen växer

  • Koj-index

 • m
 • n
 • s
  • Sjukvård i ett förändrat klimat

  • Självförsörjningsgraden måste öka

  • Smultronställen

  • Studentlägenheter – nu blir det fler

   Uppsala kommun har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för Rackarberget. Planen möjliggör nyproduktion av 450 studentlägenheter.

   http://www.unt.se/nyheter/uppsala/har-planeras-for-450-nya-bostader-4935864.aspx

  • Stärkt den psykiska hälsan

 • t
  • Tierp – bra pendlarparkeringar

  • Tierp – Fler hållbara lösningar

  • Tierp – Profilera naturen

 • u
 • v
 • Ä
  • Älvkarleby fallens dag

   Fallens dag i Älvkarleby är något så ovanligt som en folkfest som samtidigt är en hyllning till den förnybara energin. Utöver skådespelet när vattnets krafter släpps fria i form av att hundratals kubikmeter vatten per sekund dånar ut i fallfårorna ges en möjlighet att lära sig mer om hur vattenkraften fungerar.

   Läs mer
 • Ö
  • Östhammar – Dannemorasjön är akut hotad

   Dannemorasjön är akut hotad. Granfjärden och Östhammarsfjärden är de smutsigaste vattnen längs hela Svealandskusten. Olandsån är förorenad och övergödd.

   Vi vill
   – att Östhammars kommun ska ta ett helhetsansvar för Dannemorasjöns vattenområde.
   – att miljön i och kring sjöar, dammar och vattendrag ska förbättras.

  • Östhammar – säkra framtidens dricksvattenförsörjning

   Vi har för lite grundvatten i kommunen. Vi har flera somrar haft vattenbrist. Nu diskuteras att leda vatten från Tierp, och att bygga en avsaltningsanläggning för havsvatten för att säkra tillgången till dricksvatten i Östhammars kommun.

   Vi vill
   – se snabba, innovativa och småskaliga lösningar på vattenförsörjning och vattenrening, både på kort och på lång
   sikt.
   – att fler våtmarker ska anläggas för att öka mängden grundvatten.