Civilflyg på Ärna – nu blir det inte av

Miljöpartiet har i många år arbetat för att det inte bli något civilflyg på Ärna. Nu är det klart att det inte kommer bli något efter att företaget, Uppsala Airport AB, lagt ner planerna.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/inget-civilflyg-pa-arna

Genomförda åtgärder A - Ö

 • 1
  • 100% förnybar energi – nästa steg

 • a
  • Antibiotikan måste skyddas

 • c
 • d
  • Dalabanan – nästa steg

  • Dricksvattenförsörjning i framtiden

 • e
  • Enköping – Studiebesök på Forsby Kvarn

   En lördag i maj hade MP-Enköping besök av riksdagsledamoten Niclas Malmberg, som också
   är kultur- och mediepolitsk talesman för Miljöpartiet.

   Läs mer
  • Estetiska ämnen på alla gymnasieprogram

 • f
  • Fler naturreservat

  • Friluftslivsorganisationer ska ha rättvisa villkor

 • h
  • Heby – Bibliotek i Östervåla

  • Heby – utveckla Östa

  • Håbo – Grön politik

  • Håbo – Vattenrening

  • Hållbara transporter

 • j
 • k
  • Klimatet – valets viktigaste fråga

  • Knivsta – gröna ytor i framtidens Knivsta

  • Knivsta – Mer skyddad och tillgänglig natur

  • Knivsta – Så vill vi att kommunen växer

 • m
 • n
 • s
 • t
  • Tierp – bra pendlarparkeringar

  • Tierp – Fler hållbara lösningar

  • Tierp – Profilera naturen

 • u
 • v
 • Ä
  • Älvkarleby fallens dag

   Fallens dag i Älvkarleby är något så ovanligt som en folkfest som samtidigt är en hyllning till den förnybara energin. Utöver skådespelet när vattnets krafter släpps fria i form av att hundratals kubikmeter vatten per sekund dånar ut i fallfårorna ges en möjlighet att lära sig mer om hur vattenkraften fungerar.

   Läs mer
 • Ö
  • Östhammar – Dannemorasjön är akut hotad

   Dannemorasjön är akut hotad. Granfjärden och Östhammarsfjärden är de smutsigaste vattnen längs hela Svealandskusten. Olandsån är förorenad och övergödd.

   Vi vill
   – att Östhammars kommun ska ta ett helhetsansvar för Dannemorasjöns vattenområde.
   – att miljön i och kring sjöar, dammar och vattendrag ska förbättras.

  • Östhammar – säkra framtidens dricksvattenförsörjning

   Vi har för lite grundvatten i kommunen. Vi har flera somrar haft vattenbrist. Nu diskuteras att leda vatten från Tierp, och att bygga en avsaltningsanläggning för havsvatten för att säkra tillgången till dricksvatten i Östhammars kommun.

   Vi vill
   – se snabba, innovativa och småskaliga lösningar på vattenförsörjning och vattenrening, både på kort och på lång
   sikt.
   – att fler våtmarker ska anläggas för att öka mängden grundvatten.