Klimat

100% förnybar energi

Att ställa om till förnybar energi innebär stora möjligheter. Utbyggnaden av biogasproduktion, vindkraft och solenergi på landsbygden skapar både en bättre framtid, större självförsörjningsgrad och arbetstillfällen. Miljöpartiets mål är 100% förnybar energi. Det innebär att fossil energin och kärnkraft med dess risker och miljöpåverkan ska fasas ut.

"Framtiden är förnybar"

Niclas Malmberg, riksdagskandidat

Utbyggnaden av småskalig biogasproduktion på landsbygden från lantbrukets restprodukter har en stor potential att utvecklas. Miljöpartiet vill att Stiftelsen Jälla egendom ska fungera som pilotprojekt och utbildningsplats för småskalig framställning av biogas och biodrivmedel.

Vattenkraft, vindkraft, solel och bioenergi bidrar alla till att nå målet. Smarta elnät och lagring av el minskar effektproblemen när fler hushåll skaffar elbil eller investerar i solel på taken. Energin från solen är extremt mycket större än världens totala energibehov. Nu lär vi oss snabbt att allt mer effektivt ta till vara på solenergin.

Vid nybyggnation och renoveringar ska energieffektivitet och smarta energilösningar prioriteras.  Att bygga i trä är ett bra sätt att minska behovet av fossil energi och Miljöpartiet vill därför se ett ökat byggande av träfastigheter liksom en ökad andel trä i alla byggnader.

Vi arbetar för att

  • Region Uppsala och Uppsala kommun ska nå 100% förnybar energi (r + k)
  • Jällaskolan ska bli en utbildningsplats för småskalig produktion av biogas och biodrivmedel från lantbruket (k)
  • energiförbrukningen per kvm fastighetsyta ska minska (r)
  • inga finansiella placeringar ska omfatta kol, olja eller naturgas (r)
  • ställa krav på Uppsala hem att de ska installera solceller där det är möjligt (k)
  • alla kommunala fastigheter ska installera solceller (k)
  • ställa krav på att solceller ska installeras när kommunen säljer mark som ska bebyggas (k)

 

Mer om våra frågor

Mer om 100% förnybart