Klimat

Företagande och gröna jobb

Den gröna omställningen skapar en marknad där nya företag sätter Sverige på kartan. Ny teknik utvecklas i rekordfart och forskning, innovationer och entreprenörskap skapar exportmöjligheter och utveckling. I Uppsala är samarbeten mellan universiteten, kommunen och regionen viktiga för att ta tillvara på och stötta uppkomsten av nya, gröna, företag som bidrar till en hållbar framtid.

"Sverige och Uppsala har en stor möjlighet
att bli världsledande på grön teknik."

Maria Gardfjell - riksdagskandidat

Miljöpartiet vill underlätta för människor i alla åldrar att starta och driva företag och kooperativ i olika former. Ett ökat samarbete mellan olika aktörer ökar möjligheten till utvecklingen. Region Uppsala har en viktig roll i att bidra till klimat- och miljödriven affärsutveckling. Miljöpartiet vill att länets innovationsarbete och forskning, då det gäller klimat och miljö, ska få samma framträdande position som inom life-science. Miljöpartiet vill se testbäddar och demonstrationsmiljöer över hela länet för klimatsmarta innovationer.

När samhället utvecklas i allt högre takt ställs också krav på att man kan utbilda sig och utvecklas hela livet. Miljöpartiet vill stärka möjligheterna till vuxenutbildning och utveckling för den som vill prova nya idéer.

Bredbandsutbyggnaden i länet ska fortsätta. Alla ska ha möjlighet att nyttja internet med god täckning. Det underlättar möjligheten att arbeta i hela länet och innebär också möjlighet att ta del av information och samhällstjänster oavsett var du bor.

Vi arbetar för att

  • testbäddar och demonstrationsmiljöer utvecklas över hela länet för klimat- och miljösmarta innovationer (r)
  • förutsättningar för fler och växande hållbara företag skapas (r)
  • förbättrat och utvecklat näringslivsklimat (r)
  • kommunen främjar klimatsmart innovation och stadsutveckling (k)
  • kommunen stärker samarbetet med universiteten och STUNS (k)
  • kommunen ska gå före i att pröva nya klimatsmart produktioner och tjänster (k)

* k = kommun r=region

Mer om våra frågor

Mer om Gröna jobb