Koldioxidbanta med Miljöpartiet

Använd din röstsedel för maximal utsläppsminskning

Hur vi människor väljer att leva våra liv spelar stor roll för klimatpåverkan.

Transporter, mat, konsumtion och boende är stora områden för utsläpp. Medelsvensken orsakar utsläpp motsvarande nästan 7 ton CO2e per år. En hållbar nivå anses ligga på ca 2 ton CO2e per person och år.

I Sverige tillkommer dessutom nästan 4 ton CO2e per person orsakade av samhällets utsläpp. Alltså redan det, mer än vad som är hållbart per person. Det innebär också att nästan 40% av medelsvenskens utsläpp är genom utsläpp som bara kan påverkas av samhället.

Miljöpartiet arbetar för att göra det lätt för dig att göra rätt i din vardag. Att produkter du köper, mat du äter och transporter du använder ska ge så små utsläpp som möjligt utan att du behöver tänka på det.

För att få till riktigt stora förändringar krävs dock att samhället också lägger in en högre växel i sitt klimatbantande. Något som du bara kan påverka genom din valsedel.

Ett exempel från förra mandatperioden är att under vår ledning har Region Uppsala påbörjat processen att byta förkläden och andra engångsartiklar i plast till förnybara material. Det beräknas minska Regionens utsläpp med minst 170 ton koldioxid per år.

En röst på Miljöpartiet innebär en röst på offensiva satsningar för att minska samhällets klimatavtryck och dessutom göra det lätt för dig att göra rätt.

Läs mer
Valmanifest Riks
Valmanifest Region Uppsala
Valmanifest Uppsala kommun
Miljöpartiets Klimatfärdplan
Naturvårdsverket 

Vill du testa dina egna utsläpp?
https://klimatkalkylatorn.se
https://klimatkontot.se

Läs mer om våra förslag i Uppsala kommun och Uppsala län

Klimat

Människa

Miljö

Mer om oss