Kontakt

Vill du engagera dig?
Vill du ställa en fråga?
Vill du ge oss ett förslag?
Du är alltid välkommen att höra av dig!

Kontakta oss

E-post: uppsalalan@mp.se

Telefon: 072-500 60 42 (valsamordnaren)

Sociala kanaler

Facebook (MP Uppsala): www.facebook.com/MPUppsala

Facebook (MP Uppsala län): www.facebook.com/MPUppsalaLan

Instagram (MP val Uppsala): www.instagram.com/uppsalaval.nu

Instagram (MP Uppsala län): www.instagram.com/MP_ul/

Twitter: @MPUppsala

Webb

Miljöpartiet de gröna Uppsala län

Miljöpartiet de gröna Uppsala (kommun)