Människa

Fritid och kultur

Grön politik är politik som har ett helhetsperspektiv. För att människor ska må bra krävs såväl fysisk som psykisk utveckling och stimulans. Miljöpartiet vill att kommunen och regionen ska arbeta för att hela människan ska må bra genom satsningar som möjliggör en aktiv fritid och där kulturen får en betydande roll.

En fri och levande kultur har ett stort demokratiskt värde. Kultur i alla dess former är en förutsättning för att Uppsala län ska vara en region för alla. Genom kulturaktiviteter skapas mötesplatser som spänner över nationsgränser, samhällsåskådningar och generationer. Ett levande och oberoende kulturliv är viktigt för välfärden, folkhälsan och demokratin.

För Miljöpartiet är en aktiv kulturpolitik med museer, bibliotek, kulturskolor, musik- och scenkonst, idrott och folkbildning en förutsättning för ett starkt samhälle. Miljöpartiet vill främja barn och ungas möjlighet till eget skapande och deltagande i kulturlivet. Det stödjer identitetsbyggande, den personliga utvecklingen och integrationen i samhället.

Den viktigaste hälsoförebyggande åtgärd som finns är att röra på sig fysiskt. Det är därför viktigt att många idrottar och rör på sig – detta är inte minst viktigt högre upp i åldrarna. Att fler äldre håller sig fysiskt aktiva är prioriterat och möjligheterna för äldres idrottande bör utvecklas i samverkan med föreningar och andra aktörer. Breddidrott ska prioriteras samt möjligheterna att pröva olika idrotter och att spontant idrotta runt om i länet. Det ska vara en självklarhet att både tjejer och killar, män och kvinnor har god tillgång till idrott och arbetet med att utjämna skillnaderna mellan dessa grupper ska fortsätta. Föreningslivet är en viktig del i en aktiv fritid och är en demokratiskola. Föreningsstödet bör öka men också åtföljas av krav på att verksamheten är öppen för alla. Estetiska ämnen ska återinföras på samtliga nationella gymnasieprogram.

Mötes- och aktivitetsplatser ska finnas i människors närområde. Miljöpartiet vill prioritera fler mindre anläggningar nära bostäder för att minska behoven av transporter och för att öka tillgängligheten. Fritidsgårdar kan vara viktiga mötesplatser och Miljöpartiet vill se ett utökat uppdrag till fritidsgårdarna att nå fler målgrupper och åldrar.

Filmer

Vi arbetar för att

  • främja möjlighetern till aktiv fritid, med fokus på äldre och personer med funktionsnedsättningar (r)
  • konst och kultur blir mer tillgänglig i hela länet (r)
  • barn och ungas möjligheter till eget skapande och deltagande i kulturlivet främjas (r)
  • skapa fler mötesplatser för ungdomar (k)
  • utveckla kulturskolan (k)
  • skapa fler fritidsaktiviteter för alla ungdomar i samverkan med civilsamhället (k)
  • fortsätta öka föreningsstödet och fördela det mer rättvist (k)
  • stärka föreningars förutsättningar att driva egna anläggningar (k)

* k=kommun r=region

Mer om våra frågor

Mer om fritid och kultur