Människa

Nya livschanser

Inget livsöde är en rak väg. I Miljöpartiets samhälle ska människor ges möjlighet att byta karriär eller starta om i livet. Att ta sig ur svåra situationer som långa sjukskrivningar, missbruk, hemlöshet eller en destruktiv relation. Vi kallar det att få nya livschanser.

Nya livschanser kan vara bra vuxenutbildning som gör det möjligt att göra nya studieval. Skoltrötthet under de tidiga studieåren ska inte förhindra vidareutbildning senare i livet. Att kunna byta spår eller skaffa sig ny kunskap och bildning är nyckeln till personlig utveckling men också något som samhället behöver.

Miljöpartiet är positiva till att erbjuda människor en fristad i Sverige för att erbjuda dem nya livschanser. En möjlighet att starta upp på nytt i ett annat land efter att ha flytt krig i det gamla hemlandet. För det krävs bra stöd och väl utvecklat mottagande för att människor ska kunna bli delaktiga i samhället.

Att erbjuda anställda att kunna ta ett utvecklingsår där en anställd får tjänstledigt ett år för att studera, pröva ett annat arbete eller starta företag, medan någon annan får arbeta innebär nya livschanser för båda parter.

Att möjliggöra nya livschanser är det främsta verktyg vi kan ge individen – att kunna påverka sitt liv och få nya chanser. God privatekonomi ska inte vara den enda förutsättning för att få nya livschanser genom livet, samhället ska erbjuda stöd och nya språngbrädor.

Vi arbetar för att

  • fortsätta arbeta med vård och stöd för personer med beroende (r)
  • främja bätte samordning av kommunernas psykosociala och arbetsrehabiliterande insatser med hälso- och sjukvårdens medicinska och psykologiska behandlingar (r)
  • förbättra arbetsgivarpolitiken, såväl vad avser förebyggande åtgärder mot ohälsa som anpassningar i arbetsmiljön för dem som behöver det (r)
  • underlätta för utlandsutbildade hälso- och sjukvårdspersonal att tillgodogöra sig nödvändig teori och praktik för att kunna arbeta inom sina yrken i Sverige (r)
  • öka samarbetet med Arbetsförmedlningen för att nå ut till grupper som står långt från arbetsmarknaden med fokus på unga i utsatta områden (k)
  • utöka SFI-undervisning på flera Öppna förskolor (k)
  • utöka utbildningar för att få fler i arbete genom att matcha arbetsmarknadens behov (k)
  • fortsätta satsa på ”bostad först” och ge stöd till långvarigt hemlösa att få en egen bostad (k)

* k=kommun r=region

Mer om våra frågor

Mer om nya livschanser