Nu

bevarar vi livsförutsättningarna för framtida generationer!

Luft, vatten, jord, växter och djur – allt bidrar i en komplex samverkan till att skapa förutsättningar för vår existens. Såväl våra tätorter som vår landsbygd måste utvecklas på ett sätt så att den biologiska mångfalden upprätthålls samtidigt som det blir en trevlig miljö för människorna som lever där.

Vi har goda förutsättningar att producera och förädla vår mat i Uppsala län. Maten ska produceras så att den påverkar klimat och natur så lite som möjligt. Ekologisk matproduktion ska stimuleras och vid inköp av livsmedel till kommun och region och vi ska ställa tuffa krav på såväl miljö, djurskydd som antibiotikaanvändning. Miljöpartiet vill öka andelen vegetabilier i kosten för att minska matens klimatpåverkan. Djurens roll i livsmedelsproduktionen och i bevarandet av den biologiska mångfalden är samtidigt viktig.

Det är centralt för länets utvecklingsmöjligheter att säkerställa att dricksvatten skyddas och vi skapar förutsättningar för framtida dricksvattenförsörjning. En analys av framtida vattenbehov behöver därför genomföras.

Antibiotikaresistens är ett stort hot mot framtida generationer. Antibiotikans goda effekt måste värnas. Lantbruket ska ha god djurhållning och djurskyddet ska vara starkt. Ett starkt djurskydd ger friskare djur vilket minskar behovet av antibiotika. Antibiotika ska bara användas till sjuka djur.

Vår gemensamma miljö ska vara giftfri genom att vi minskar farliga och onödiga kemikalier i verksamheterna. Plast utgör ett stort och dolt miljöproblem. Miljöpartiet arbetar för att minska användningen och öka återvinningen av plast.

Naturen är viktig även genom den upplevelse som den erbjuder oss människor. Miljöpartiet vill utveckla grön turism och friluftsliv i länet.

Vår existens är beroende av frisk luft, rent vatten
och möjlighet att producera vår mat.

Rickard Malmström - kommunalrådskandidat

Mer om våra frågor

Aktuellt