Miljö

Djurskydd och antibiotika

Antibiotika är ett av de mest värdefulla läkemedel hälso- och sjukvården har för att behandla bakteriella infektioner. Antibiotikaresistens innebär att bakterier utvecklar motståndskraft mot ett eller flera antibiotika. En ökade antibiotikaresistens är ett stort hälsohot, både i Sverige och resten av i världen. För att möta detta hot krävs ett gemensamt angreppssätt som involverar såväl människors hälsa och vård av djur som livsmedelsindustrin.

"Friska djur behöver inte antibiotika.
Sjuka djur har rätt till antibiotika."

Jenny Lundström - kandidat regionfullmäktige

Den bästa antibiotikan är den som används för just sitt syfte. För att hindra utvecklingen av antibiotikaresistens är det centralt att vården verkar för att förebygga sjukdom och förbättra hygienrutiner.

Enligt världshälsoorganisationen WHO används mer antibiotika i världen till friska djur än till sjuka människor. Så är det inte i Sverige tack vare hög nivå på djurskyddet för lantbruksdjur. Friska djur behöver inte antibiotika. Sjuka djur har rätt till antibiotika. Antibiotika ska aldrig användas förebyggande utan bara till sjuka människor och djur. Miljöpartiet anser därför att vid upphandlingar av animaliska livsmedel ska krav ställs på god djurhållning med låg antibiotikaanvändning.

Vi arbetar för att

  • sjukhusens avloppssystem utrustas med reningsutrustning i syfte att inga läkemedel eller antibiotikaresistenta bakterier når de kommunala avloppssystemen (r)
  • att Stramas arbete ska värnas och utvecklas (r)
  • Region Uppsala ska ställa krav på läkemedelsfabriker ska ha sådan reningsutrustning att antibiotika och andra läkemedel inte sprid till den omgivande miljön vid tillverkning. (r)
  • Ställa höga krav vid inköp av animaliska produkter på god djurhållning med låg antibiotikaanvändning (k + r)

* k=kommunen r=regionen

Mer om djurskydd och antibiotika

Mer om våra frågor