Miljö

Friluftsliv och grön turism

Natur tillgänglig för friluftsliv är en viktig del i det hälsofrämjande arbetet. Det ger både ökad livskvalitet och bättre folkhälsa. Miljöpartiet vill utöka antalet vandringsleder, naturstigar och smultronställen.

Det är viktigt att naturen också är tillgänglig för alla. Miljöpartiet vill skapa bättre förutsättningar för personer med funktionsnedsättningar att ta del av aktiviteter i naturen.

Länets fantastiska natur- och kulturmiljöer utgör också en god grund för ekoturism. Miljöpartiet vill att Region Uppsala ska delta aktiv del i att utveckla den gröna turismen i länet.

Vi arbetar för att

  • Region Uppsala i samarbete med länets kommuner och länsstyrelsen säkerställer människor tillgång till naturområden
  • tillgänglighetsanpassa Smultronställen som finns i länets samtliga kommuner
  • Naturskoleverksamheten utökas så att den även omfattar gymnasielever
  • främja hållbart företagande inom eko- och måltidsturism

Filmer

Mer om våra frågor

Mer om friluftsliv och grön turism