Miljö

Mat

Mat är mer än bara näringen på tallriken. Mat är kultur och en måltid kan ge både gemenskap och njutning. Miljöpartiet vill öka den lokala produktionen och samtidigt minska matens klimatpåverkan.

Mat som vi äter ska vara god, näringsrik, giftfri, ekologisk och helst närproducerad. När skolor, äldreomsorg och andra delar av offentlig sektor köper in mat ska klimatsmart och ekologiskt vara norm. Mat som producerats på ett sätt som skulle varit förbjudet om det gjorts i Sverige ska inte upphandlas och serveras i kommunens och regionens verksamheter.

Miljöpartiet vill öka produktionen av mat i Sverige. Livsmedelsförädling och mathantverk ger jobb, företagande och utveckling för landsbygd och regioner. Det bidrar till att hålla landskapen öppna och bevara den biologiska mångfalden. Lokal livsmedelsproduktion ger trygghet och robusthet om krisen kommer.

"Mat ska vara god, näringsrik och producerad
på ett långsiktigt hållbart sätt."

Maria Gardfjell - riksdagskandidat

Den svenska djurhållningen har kommit långt när det gäller djurskydd och miljökrav. Detta är något som vi ska vara stolta över och fortsätta utveckla. Med ökad andel vegetarisk mat och mindre matsvinn minskar också klimatpåverkan. Att värna antibiotikan är centralt. God djurhållning, där djuren är friska, innebär att man mer sällan behöver använda antibiotika till lantbrukets djur i Sverige. Friska djur behöver inte antibiotika – sjuka djur har rätt till antibiotika. På så sätt minskar risken för utveckling av antibiotikaresistenta bakterier.

God mat är en del av vården. God mat är en mycket viktig del av det hälsofrämjande arbetet på sjukhus, äldreboenden och andra vårdinrättningar, samt som på förskolor och skolor. Ohälsosamma matvanor är en av de största riskfaktorerna för ohälsa och för tidig död i Sverige, det är därför centralt att etablera goda matvanor tidigt i livet. Miljöpartiet vill att mat lagas nära dem som ska äta maten för att förbättra måltidsupplevelsen.

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och något som vi inte kan ta för givet. Klimatförändringarna påverkar tillgången på vatten och redan nu har vissa delar av Uppsala läns tidvis stora problem med dricksvattenförsörjningen. När Uppsala växer måste också den framtida försörjningen av dricksvatten säkras.

Vi arbetar för att

  • minska matsvinnet (r)
  • förebygga och åtgärda problem med undernäring hos äldre (r)
  • slutföra bygganationen av ett produktionskök på Akademiska sjukhuset (r + k)
  • maten ska lagas nära dem som ska äta den (r + k)
  • ställa höga krav vid inköp av animaliska produkter på god djurhållning med låg antibiotikaanvändning. (k + r)
  • ta fram en plan för dricksvattenförsörjningen i länet på lång sikt (k)
  • utöka kommunens mål om 100% ekologisk mat till att även inkludera de  upphandlade verksamheterna år 2023 (k)

* k=kommun r=region

Filmer

Mer om våra frågor

Mer om mat