Charles Pylad

Kommunlistan, Uppsala, plats 5

Därför är jag miljöpartist
Som då sökande socialliberal EU-motståndare år 1995 blev Miljöpartiet det parti jag ville engagera mig i. Kärnkraftsmotståndet och grön omställning var och är fortsatt viktiga frågor för mig. När vi nu skriver år 2018 så är jag som socialliberal EU-vän alltjämt miljöpartist i själ och hjärta. Grundläggande för valet av Miljöpartiet var och är fortsatt förståelsen om det hållbara samhället och hållbarhetsperspektiven, dvs att samhället måste vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart. Det är beroende av att samtliga tre delar håller ihop.

Tre frågor jag brinner extra mycket för

  1. Demokrati – en effektiv, öppen organisation i kommun/landsting med stora möjligheter för individen att påverka genom exempelvis medborgarförslag, samråd, yttranden i stadsplaneringsfrågor m.m.

  2. Näringsliv – bra näringslivsklimat samt ett bra och effektivt bemötande.

  3. Stadsplanering – tuffare energi- och miljökrav vid byggnation, tillgänglighet samt främja varierad arkitektur.

Det här gör jag för att koppla av
Försöker alltid få tid för en god bok, och på fritiden också vara ute på längre promenader. Som filmintresserad så kopplar jag gärna av med film, gärna från perioderna kring 1920-, 1950- och 1980-talen.

Mer om våra frågor