Erik Apel

Riksdagslistan plats 4

Därför är jag miljöpartist
Jag blev miljöpartist när jag insåg att klimatet är den övergripande viktigaste framtidsfrågan – miljön och klimatet är inte separata samhällsfrågor som man kan ägna tid åt lite ibland. De är grunderna för allt annat som ryms inom samhället. Planeten är vårt hem och naturen är det som ger mat och levnadsförhållanden. Jag sympatiserar med den gröna grundtanken: vi ska ta hand om planeten och varandra.

Tre frågor jag brinner extra mycket för

  1. Klimatet går först

    Utan ett stabilt klimat försvinner förutsättningarna för ekonomin, välfärden, tryggheten och freden. Det behövs ett parti som sätter klimatet först och låter Sverige visa vägen i omställningen mot ett hållbart samhälle. Till exempel behöver vi satsa på förnybar energi, klimatsmart mat och att  göra det enkelt att resa kollektivt.

  2. Ett jämlikt samhälle som hänger ihop 
    Alla har rätt att få en lika bra skolgång och ges chansen att jobba till rimlig lön. Ojämlikhet och segregation måste vändas, t.ex. genom blandande skolklasser, blandat bostadsbyggande och rödgrön skatteväxling där vi sänker skatten på arbete och det som är bra för miljön och höjer den på kapital och det som är dåligt för miljön.
  3. En rättvis och sammanhängande utrikes- och säkerhetspolitik
    Sverige ska göra gott i världen, vi ska exportera fred, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling, inte vapen. Sverige ska ha en modern, bred, grön säkerhetspolitik och göra sin del i det internationella fredsarbetet. Vi ska trycka på för ett grönare, öppnare och mer demokratiskt EU.

Det här gör jag för att koppla av
Då klättrar jag eller vandrar i nåt av Sveriges vackra naturområden.

Mer om våra frågor