Fredrik Leijerstam

Regionfullmäktige
mellersta listan, plats 2

Därför är jag miljöpartist
Jag blev miljöpartist för att övriga partier inte gjorde tillräckligt på miljö- och klimatområdet. Det var mest snack, men lite verkstad.

Tre frågor jag brinner extra mycket för

  1. Omställningen till ett hållbart samhälle.
    Hur kan vi (som individer och som samhälle) rent praktiskt ställa om, från dagens fossilberoende samhälle till ett hållbart samhälle? Det är svårt nog att ändra egna vanor, men hur gör man för att ändra en hel planets vanor? Ändra på en enda sak. Utvärdera, se vad som funkade. Hur kändes det? Ta sedan nästa steg! För min personliga del har detta lett till stora förändringar: Under de senaste tolv åren har jag bytt från fossil- till etanol- till elbil, och jag har solceller med energilager och lastbalansering hemma. Vad blir nästa steg i min omställning? Vi får se.
  2. Omstrukturering av vårt sjukvårdssystem.
    Primärvården sak vara den första linjens vårdkontakt förde flesta människor. Den är idag underdimensionerad för att kunna utföra det uppdrag som vi politiker ger till den. Det gäller i synnerhet en liten region som Uppsala med ett stort universitetssjukhus. Jag vill verka för att bygga ut primärvården, så att den verkligen kan bli den fullt fungerande första linjens sjukvård som vi vill ha och behöver. Det kommer också att ge bättre resursutnyttjande av specialistsjukvården, för den som behöver specialiserad vård.
  3. Försvars- och säkerhetspolitik.
    Vi har idag ett försvar som inte kan skydda Sverige och ett samhälle som inte är motståndskraftigt mot olika slags kriser. Det behöver inte vara ett regelrätt väpnat angrepp mot Sverige. Nästa klimatorsakade kris kan vara en brand, en översvämning, en flyktingvåg. Hur klarar vi av dem?

Det här gör jag för att koppla av
Påtar i min fantastiska trädgård.

Filmer

Mer om våra frågor