Hans Wennberg

Regionfullmäktige
norra listan plats 2

Därför är jag miljöpartist
Miljöfrågor har alltid varit en del av mitt liv och så även framtiden för våra barn och unga. Att först rösta på, sedan gå med i för att sen bli aktiv i miljöpartiet var för mig en naturlig utveckling. Vi som människor är del av samma natur som allt annat på jorden varför miljöpartiet är det enda valet för mig.

Tre frågor jag brinner extra mycket för

  1. Barn och ungas psykiska hälsa och funktionshindrades rätt i samhället
    Barn och unga är framtidens vuxna och därför är det essentiellt att de prioriteras. Funktionshindrades rätt ska värnas för allas rätt till ett värdigt liv.
  2. Mobilitet
    Tillgänglig och pålitlig kollektivtrafik och säkra gång- och cykelvägar ger oss möjligheter till rekreation och arbete.
  3. Tillgänglig och öppen demokrati
    Samhället vi bygger tillsammans grundar sig på demokratiska principer som vi ska värna för allas möjligheter att delta och påverka.

Det här gör jag för att koppla av
Umgås med familjen, läser och bakar. Även film, foto och konst ger avkopplande perspektiv.

Mer om våra frågor