Jenny Lundström

Regionfullmäktige
norra listan plats 1

Därför är jag miljöpartist
Jag har sedan tonåren varit aktiv i olika miljöorganisationer, både inom Sverige och internationellt. Under slutet av 1980-talet deltog jag i ett antal samarbeten med miljöorganisationer i dåvarande Östeuropa. Detta har i stor utsträckning påverkat min demokratisyn och att vi inte kan ta en vital och levande demokrati för given, den kräver aktiva medborgare för att fungera. Att aktivt gå in i politiken blev ett självklart val efter att mött miljö-och demokratikämpar som trots repressiva politiska system gjorde sitt yttersta för att bidra till förändring. Miljöpartiet var ett självklart val eftersom det är det enda partiet som fullt ut har tagit till sig vad hållbar utveckling innebär i praktiken.

Tre frågor jag brinner extra mycket för

  1. Miljö
  2. Infrastruktur och kollektivtrafik
  3. Mat

Mina största intressen i politiken är frågor som miljö, infrastruktur/kollektivtrafik och mat. För att klara våra miljö-och klimatmål är en omställning av transportsektorn helt nödvändig. Region Uppsala har ansvar för såväl infrastruktur som kollektivtrafik, och har alltså stora möjligheter att bidra till denna omställning. Att vi numera är Region Uppsala och ansvarar för regional utveckling gör också att vi nu har ett mycket tydligt uppdrag att arbeta med hållbar utveckling. Hur vi producerar vår mat och hur vi väljer att äta har också otrolig inverkan på klimat, antibiotikaresistens, biologisk mångfald och Östersjön. Jag ser den hållbara, ekologiska livsmedelsproduktionen och en ökad livsmedelsförädling inom Uppsala län som mycket viktiga frågor för att utveckla hela länet.

Det här gör jag för att koppla av
Bor i ett underbart hus med odlingar, ankor, höns och katter på landet, med cykelavstånd till järnväg och har svamp och hjortronmarker på gångavstånd. Får min energi genom körsång och förtränger stress och diverse frustrationer över allt knas i världen genom att dansa lindy hop.

Filmer

Mer om våra frågor