Malena Ranch

Regionfullmäktige
mellersta listan, plats 1

Därför är jag miljöpartist
Jag har alltid varit intresserad och engagerad i olika frågor, alltifrån miljö- och klimatorganisationer till organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter. Att gå med i Miljöpartiet var ett sätt att kunna engagera mig och vara med och bidra till ett mer hållbart samhälle. Jag drivs av att få träffa andra engagerade människor och att det är möjligt att vara med och påverka politiken i små steg i rätt riktning.

Tre frågor jag brinner extra mycket för

  1. Jämlik hälsa – det finns stora hälsoskillnader i Sverige idag. Både förväntad livslängd och upplevd hälsa påverkas mycket av vilken bakgrund, utbildning och inkomst man har. Många mår dåligt av fysisk inaktivitet och stress. Jag vill att samhället ska utformas för att underlätta för människor att må bra och vara friska. Det behövs stora insatser för att skapa en mer jämlik hälsa.

  2. Barn och ungas psykiska hälsa. Vi måste hitta sätt att bryta trenden med ökad stress och psykisk ohälsa hos unga. Jag vill att Region Uppsala tillsammans med kommunerna och med civilsamhället kommer överens om en långsiktig satsning på både insatser för dem som mår dåligt, men framför allt att skapa förutsättningar för psykisk hälsa i både skolan, på fritiden och i stadsplaneringen.

  3. Villkor för personer med funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomar. Det är målgrupper som har sämre hälsa än befolkningen i stort och ofta har stora och långvariga  behov av stöd. De måste ha ett större inflytande över sina liv och kunna påverka stödet de får. Tillgänglighet, inflytande och respekt måste vara ledord.

Det här gör jag för att koppla av
Umgås med min familj och vänner, lagar god mat eller går ut och springer i skogen eller längs vatten.

Filmer

Mer om våra frågor