Tre kategorier - fem områden

Nu bygger vi en modern, hållbar och mänsklig framtid

Klimatet är vår tids stora ödesfråga. Klimatomställningen måste ske nu. Omställningen skapar också möjligheter att bygga en ny, bättre framtid. En framtid som är långsiktigt hållbart, där vi varken bränner ut planeten eller människorna. En modern, hållbar och mänsklig framtid.

Miljöpartiet de gröna i Uppsala kommun och Uppsala län prioriterar inför valet 2018 tre kategorier och fem områden som vi ser som extra viktiga.

Kategorierna
Klimat
Människa
Miljö

Områdena
Hållbara transporter
100% förnybart
Psykisk hälsa
Biologisk mångfald
Mat

Utöver dessa har vi identifierat ytterligare åtta områden som du kan läsa mer om på den här kampanjsidan – särskilt för valet. En sida som kommer växa i innehåll ju närmare valet vi kommer. Här kommer du kunna möta våra kandidater, höra mer om våra förslag och ha kontakt med partiet.

Varmt välkommen till valrörelsen 2018! 
Miljöpartiet de gröna i Uppsala och Uppsala län