Våra prioriterade frågor

Inför höstens val har vi i Miljöpartiet politik för alla områden. Vår politik baseras på grön ideologi och utgår från de tre solidariteterna

  • Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
  • Solidaritet med kommande generationer
  • Solidaritet med världens alla människor

Inför valen till Uppsala kommunfullmäktige och Region Uppsalas landstingsfullmäktige har vi prioriterat följande tre områden: klimat, människa och miljö. Du kan läsa mer om våra förslag nedan, eller i valmanifesten för region och kommun.

Vill man läsa ändå mer finns hela partiprogrammet för regionen och kommunen.

Klimat

Människa

Miljö

Mer om oss