Politik

Vår politik baseras på grön ideologi och utgår från de tre solidariteterna

  • Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
  • Solidaritet med kommande generationer
  • Solidaritet med världens alla människor

I EU behövs Miljöpartiet för att driva en långsiktigt hållbar, solidarisk och demokratisk politik. Vi kommer fokusera på att klimat & miljö och demokrati & mänskliga rättigheter i EU-parlamentet.

Vill man läsa ändå mer finns hela partiprogrammet för regionen och kommunen.

EU-parlamentsvalet 2019

Vår lokala politik i Region Uppsala och Uppsala kommun
Klimat

Människa

Miljö

Mer om oss