Nr 11 Wanja Kaufmann

Wanja Kaufmann

För ett säkert och humant EU!

Wanja Kaufmann

Jag är född 1996 och bor i en studentlägenhet i Observatoriet. Jag har nyligen avslutat min Politices kandidat i nationalekonomi och just nu pluggar jag en baskurs i ryska. Jag är sedan 2010 aktiv i Miljöpartiet och är sedan 2017 internationell sekreterare för Grön Ungdom. Mina hjärtefrågor är säkerhet, medmänsklig asylpolitik och fri rörlighet.

Klimatforskarnas varningsklockor ringer allt högre. Fler människor än någonsin är på flykt från sina hem på grund av krig, svält och klimatförändringar. De utmaningar som vi står inför kommer att leda till ökade behov av samarbeten i världen. EU behöver möta dessa utmaningar med mer öppenhet, samarbete och medmänsklighet. Det är det vi verkligen behöver för att ta oss an de stora hoten mot vår existens.

Klimatfrågan och säkerhetsfrågan går hand i hand. Säkra samhällen är motståndskraftiga och hållbara samhällen. Förnybar energiproduktion, ökad självförsörjning och snabba hållbara transporter är viktiga beståndsdelar för att uppnå det.

Jag kandiderar till Europaparlamentet för att jag vill bygga ett starkt EU där medmänsklighet och samarbete är i fokus. Bara så kan vi lösa framtidens utmaningar.

I EU-parlamentet vill jag driva:
• Fler lagliga och säkra vägar in i EU för att söka asyl.

• Högre krav på alla EU:s medlemsländer att ta emot flyktingar.

• Ett utvecklat järnvägsnät inom EU, där snabbtågen och nattågen blir fler.

• Ett breddande av RescEU, så att projektet även omfattar en strategi för självförsörjning.

• Ett mer utvecklat och sammanhängande energinät i EU.